Konspektide interaktiivsuse annab

Peeter Saari  
LOENGUKURSUSTE VEEBID

Uurimusteemasid, juhendamisi

Varia

10.

Kvantmehaanika 

Quantum mechanics 

9.

Kvantmehaanika jätkukursus

Advanced quantum mechanics 

8.

Valitud küsimusi 
kvantmehaanikast

Selected topics of quantum mechanics

7.

Kvantoptika spektroskoopias

Quantum Optics in Spectroscopy

6.

Signaalitöötlus keemia magistritele

Signal processing for chemists (Master course in English)

5.

Signaalitöötluse alused II 

Fundamentals of Signals and Systems II

4.

Signaalitöötluse alused I 
(alates 2006.a. loeb K. Reivelt, vt. veeb)

Fundamentals of Signals and Systems I

3.

Elekter ja magnetism
Electricity and Magnetism

2.

Kvantarvuti ja
kvantkrüptograafia alused

Fundamentals of 
Quantum Computing and
Quantum Cryptography

1.

Holograafia ja optiline infotöötlus
Holography and Optical Information Processing